Optur for europæiske aktier: enlig svale eller ny tendens?

Chefstrateg i PFA, Tine Choi Danielsen.

Europæiske aktier har fået en stærk start på året og er løbet fra de amerikanske. Årsagen er blandt andet bedre økonomiske nøgletal end forventet samt en hurtig omstilling af energiforsyningen. Det fortæller PFA’s chefstrateg om den europæiske aktiefremgang, der også er kommet PFA’s kunder til gode.

 

Mens europæiske aktier i mange år har haltet efter de amerikanske, så har slutningen af 2022 og begyndelsen af 2023 vendt om på dette klassiske billede. Det fortæller PFA’s chefstrateg Tine Choi Danielsen, som blandet andet forklarer udviklingen med positive europæiske nøgletal:

”Uanset om vi ser på europæisk BNP, beskæftigelse eller virksomhedernes indtjening, så har de seneste måneder generelt budt på positive overraskelser. Herudover har vi i Europa også været hurtigere til at nedsætte energiafhængigheden af Rusland, end mange havde frygtet. Det har gavnet europæiske aktier, som har leveret et afkast på 8,3 procent i årets første måneder, mens amerikanske aktier blot har leveret 5,5 procent.”

Europæiske aktier stadigt billige relativt til amerikanske
Trods fremgangen er der dog også hår i suppen. Inflationen i Europa er stadig høj, og til forskel fra USA er vi kommet senere i gang med de renteløft, som skal bekæmpe den. Ligeledes skal fremgangen for europæiske aktier ses i lyset af, at de i snart to årtier løbende har tabt terræn til de amerikanske.

”Ser vi på de seneste 20 år, så er aktieafkastet i høj grad kommet fra USA. Mens det europæiske Stoxx Europe 600 indeks i gennemsnit har leveret et årligt afkast på 4,8 procent, så har det amerikanske S&P500 indeks leveret et gennemsnitligt årligt afkast på 8,2 procent," siger Tine Choi Danielsen.

Hun uddyber, at udviklingen også afspejles i selskabernes værdiansættelser i form af den såkaldte P/E-værdi (Price/Earnings eller på dansk: Kurs/Indtjening), som viser, hvad man betaler for at få del i selskabets forventede overskud, når man køber en aktie.

”Ser man på det amerikanske S&P500 indeks, så ligger P/E-værdien for aktier i gennemsnit på 18,1, mens den ligger på 13,1 i Stoxx Europe 600. En del af forskellen kan forklares med de typer af virksomheder, der ligger i indeksene. Eksempelvis indeholder det europæiske indeks færre af de dyre vækstaktier som fx Amazon, Apple og Microsoft, der alle er i top 10 over verdens dyreste aktier. Men også korrigeret for sammensætningen af selskaber og sektorer er de amerikanske aktier dyrere."

Stigende renter rammer amerikanske vækstaktier
Ifølge PFA’s chefstrateg er netop den mindre andel af vækstaktier i det europæiske indeks også en væsentlig del af forklaringen på, at de europæiske aktier er løbet fra de amerikanske.

”Vækstaktier er typisk meget følsomme over for rentestigninger, fordi det nedsætter værdien af selskabernes fremtidige indtjening. Derfor klarede de sig fx godt under coronapandemien, hvor de både fik medvind fra lave renter og den digitaliseringsbølge, som nedlukningerne satte i gang. Nu går det så den anden vej, og det kan man se på deres værdier, som er blevet kraftigt reduceret siden 2021.”

Tine Choi Danielsen vil dog hverken afskrive vækstaktier eller USA, da afkastperformance skal ses i et længere tidsperspektiv end blot et halvt eller helt år. Når det er sagt, så er hun lige nu komfortabel med, at PFA i det seneste halvår har skelet lidt mere til Europa og herunder også Danmark, hvor PFA traditionelt set har flere investeringer. Det har som sagt bidraget positivt til afkastet.

Aggressiv handelspolitik kan give udfordringer på sigt
Hvorvidt det ændrede styrkeforhold mellem europæiske og amerikanske aktier er en mere blivende tendens, eller blot en mindre korrektion, er stadig svært at vurdere. Meget vil formentlig afhænge af inflations- og renteudviklingen, samt hvordan de globalpolitiske forhold udvikler sig.

”Der er meget globalpolitisk uro i øjeblikket med krig i Ukraine og aggressive handelspolitiske tiltag fra især USA. Det kan på sigt fordyre produktionen og føre til nye flaskehalse, som kan gøre inflationen til et mere sejlivet fænomen. Vi følger derfor udviklingen tæt og vurderer løbende risikoen i forhold til både regioner, sektorer og selskaber. Lige nu har vi en forsigtig tilgang med fokus på mere recessionsrobuste aktier, som typisk vil blive mindre påvirket af en økonomisk opbremsning,” siger Tine Choi Danielsen.