Stærke effekter af sundhedstiltag giver mod på mere

Koncerndirektør i PFA, Camilla Holm.

PFA har over de seneste år arbejdet målrettet med at øge trivsel og sundheden hos sine kunder, og det har givet gevinst for både den enkelte, arbejdspladsen og samfundet. Det fortæller PFA’s koncerndirektør Camilla Holm, som nu vil skrue yderligere op for arbejdet med danskernes sundhed.

Danskernes sundhed har over de seneste år været inde i en uheldig udvikling, hvor stadig flere melder sig syge i en kortere eller længere periode. Det er ulykkeligt for den enkelte og dyrt for både samfundet, danske arbejdspladser og pensionsselskaber, herunder PFA, der har oplevet stigende udgifter til sundhedsforsikringer. Men nu er der godt nyt, for i de seneste år har PFA fået markant udbytte af de mange nye tiltag, der er blevet sat i søen for at fremme kundernes sundhed og trivsel.

”Det er en kerneopgave for os at kunne hjælpe vores kunder i en svær situation og få givet dem den rigtige hjælp på det rette tidspunkt, så små problemer ikke vokser sig store. Sidste år hjalp vi kunderne med omkring 178.000 behandlinger hos eksempelvis fysioterapeut, kiropraktor eller psykolog, og i år vil antallet af behandlinger formentlig runde 200.000. Det er rigtigt mange behandlinger, men det er alle pengene værd, hvis det er med til at forebygge længerevarende sygefravær,” siger Camilla Holm.

Flere hænder og styrket brug af data
Netop fokus på forebyggelse er vigtig for PFA, som de seneste år har arbejdet systematisk med sin tilgang til sundhed, så kunderne kan få den mest effektive hjælp, når de henvender sig.

”Vi har løbende løftet vores sundhedsfaglige kompetencer og arbejder systematisk med at bruge vores data og viden effektivt. Det sker blandt andet via kunstig intelligens, som hjælper os med at matche kunder med den rigtige behandling og behandler. Herudover bruger vi også kunstig intelligens til at identificere og række ud til kunder, der er i risiko for at blive langtidssyge,” siger Camilla Holm.

Hun understreger, at PFA desuden har oprustet markant på antallet af sundhedsfaglige medarbejdere, som hjælper syge medarbejdere tilbage på arbejdet. Det har medvirket til, at PFA i 2022 fik 1592 langtidssyge tilbage i arbejdet, hvad der er stigning på 62 procent på blot tre år.

PFA klar med nye værktøjer til forbedring af arbejdslivet
Den positive udvikling på sundhedsområdet er ikke blot til gavn for PFA og PFA’s kunder, men også for samfundet. Ifølge PFA’s beregninger vil en reducering af danskernes sygefravær med blot 10 pct. øge arbejdsudbuddet med 8000 fuldtidsansatte. Det er vigtigt i en tid med stigende pres på arbejdsudbuddet. Endelig giver bedre sundhed også øget effektivitet på de danske arbejdspladser, og PFA arbejder af samme grund tæt sammen med sine virksomheds- og organisationskunder om trivsel og sundhedsfremme.

”Vi har netop afsluttet et stort projekt, hvor vi har kortlagt en række parametre, som har central betydning for trivsel og sundhed på arbejdspladsen. Det gælder hele vejen rundt fra ledelse og fysiske forhold til kompetenceudvikling, arbejdskultur, fleksibilitet og psykologisk tryghed. Hertil har vi udviklet en række værktøjer, som virksomheder og organisationer kan tage i brug alt efter deres udfordringer og behov. Det ser vi frem til at komme ud og tale med kunderne om i den kommende tid,” siger Camilla Holm.

Hun uddyber, at PFA’s værktøjer vil blive en del af de sundhedsstrategiske forløb, som PFA løbende gennemfører sammen med sine virksomheds- og organisationskunder. Udgangspunktet vil som altid være de sundheds- og trivselsproblematikker, som er særlige for den pågældende arbejdsplads.