PFA sælger PFA Bank og stopper forvaltningen af PFA Invest

PFA har i dag indgået en aftale med Jyske Bank, som køber PFA Bank. Med salget ønsker PFA at styrke sit fokus på kerneforretningen inden for pensions- og forsikringsløsninger. Prisen for handlen er 245 mio. kr.

PFA forenkler og fokuserer nu sin forretning. Det betyder, at PFA sælger PFA Bank til Jyske Bank, som fremover kommer til at varetage distribution og rådgivning. Som led i transaktionen indgås aftale om, at Jyske Bank-koncernen overtager administrationen og forvaltningen af Investeringsforeningen PFA Invest (”PFA Invest"). PFA beholder alle aktiviteter, der ikke omfatter administrations- og forvaltningsaktiviteter relateret til PFA Invest.

”Jyske Bank er en stærk forvalter og er gode til at rådgive kunder. Vi er derfor overbeviste om, at PFA Banks kunder fortsat vil være i trygge og kompetente hænder. For PFA betyder det, at vi nu er mere enkelt struktureret, så vi fremover kan fokusere endnu mere på vores kerneforretning, som er vores 1,3 millioner pensionskunder,” siger Ole Krogh Petersen, adm. direktør i PFA.

Ønske om forenkling trods vækst gennem årene
PFA Bank har gennem årene oplevet vækst i kunder og forretningsomfang samt høj kundetilfredshed. Men det vil kræve store investeringer at opnå yderligere lønsom vækst i PFA Bank, og her har PFA i stedet ønsket et endnu større fokus på kerneforretningen i form af pensions- og forsikringsløsninger.

”Vi sælger PFA Bank og stopper forvaltningen af PFA Invest for at forenkle og fokusere PFA. Det styrkede fokus på vores kernekompetencer inden for pensions- og forsikringsløsninger vil bidrage til, at vi kan levere mere værdi til kunderne,” siger Ole Krogh Petersen.

I forbindelse med købet overtager Jyske Bank 43 fastansatte medarbejdere i PFA Bank, som banken vil arbejde for at fastholde. Det er samlet set forventningen, at der kan tilbydes attraktive jobmuligheder til langt størsteparten af medarbejderne.

Jyske Bank meddeler derudover, at de vil matche de attraktive kundepakker og sikre adgang til personlig rådgivning, som PFA Bank hidtil har tilbudt kunderne, og derudover ser Jyske Bank gode muligheder for at udvide samarbejdet med kunderne til at omfatte andre produkter og services, herunder adgangen til et landsdækkende afdelingsnet.

”Det er vigtigt for os, at både kunderne og medarbejderne i PFA Bank kan komme godt videre. Derfor er vi glade for, at aftalen indebærer, at Jyske Bank matcher de attraktive kundepakker, som kunderne har i dag, og at de overtager PFA Banks medarbejdere og kan tilbyde langt størsteparten attraktive jobmuligheder,” siger Ole Krogh Petersen.

Handlen bekræfter det gode og langvarige forretningssamarbejde mellem PFA Pension og Jyske Bank, som begge parter ser frem til at fortsætte.

Handlen er betinget af myndighedsgodkendelser og forventes endeligt afsluttet i løbet af 3. kvartal 2023. Indtil handlen er endeligt gennemført, vil arbejdet i PFA Bank fortsætte som hidtil. Tilsvarende vil PFA Asset Management A/S indtil dette tidspunkt fortsætte administrationen og forvaltningen af PFA Invest. 

 

Fakta

●  PFA Banks hovedformål er primært at udøve distribution og rådgivning relateret til PFA Invest. Banken har haft til formål at udgøre et tilbud til PFA Pensions kunder, som ønsker at investere frie midler, pensionsordninger i bank og selskabsmidler. Banken har 43 fastansatte og har pt. en kundebase på ca. 10.000 kunder, heraf ca. 500 virksomhedskunder. Kunderne har tilsammen investeret ca. 13,2 mia. kr. i PFA Invest og har kontantindestående for ca. 1 mia. kr.

●  PFA har indgået en aftale med Jyske Bank om salget af aktierne i PFA Bank A/S. Som led i transaktionen overtager Jyske Bank administration og forvaltning af PFA Invest. Den samlede købesum for aftalen er 245 mio. kr. 

●  Jyske Bank-koncernen får dermed ansvaret for at forvalte og administrere PFA Invest, mens PFA beholder alle aktiviteter, der er relateret til PFA-koncernen i PFA.

●  I forbindelse med købet overtager Jyske Bank 43 fastansatte medarbejdere i PFA Bank, som banken vil arbejde for at fastholde. Det er samlet set forventningen, at der kan tilbydes attraktive jobmuligheder til langt størsteparten af medarbejderne.

●  Bankdirektør Nina Groth fratræder i forbindelse med salget af PFA Bank.

For mere info

Kontakt pressechef Oliver William Gunner, tlf. 28562322, owg@pfa.dk