Investerings-
muligheder

PFA Asset Management tilbyder en bred vifte af produkter, hvor navnlig de 17 afdelinger i PFA Kapitalforening giver adgangen til at investere sammen med PFA. Hertil kommer en hedge fond. PFA Kapitalforening er en kapitalforening målrettet professionelle investorer. PFA Pension har hovedparten af sine investeringer placeret i PFA Kapitalforening, som for størstedelens vedkommende forvaltes af PFA Asset Management.

Investering i PFA Kapitalforening

PFA Asset Management tilbyder professionelle investorer at investere i de 15 afdelinger i PFA Kapitalforening: 7 aktieafdelinger og 8 obligationsafdelinger.

PFA Kapitalforening er en kapitalforening målrettet professionelle investorer. PFA Kapitalforening er reguleret af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. kapitel 23.

Definitionen af professionel investor følger af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. § 3, stk. 1, nr. 37.
Den enkelte investor skal i henhold til foreningens vedtægter godkendes af foreningens bestyrelse.
   

7 afdelinger investerer i aktier (4 afdelinger er i likvidation)

PFA Danske Aktier - Afd. 12
PFA Selection Globale Aktier (MFS) - Afd. 21 (I likvidation)
PFA Global Opportunities - Afd. 23 (I likvidation)  
PFA Emerging Markets Aktier (C WorldWide) - Afd. 24
PFA Europæiske Risk Premia - Afd. 29 (I likvidation)
PFA Globale Klima Aktier - Afd. 32
PFA Global Stable - Afd. 33 (I likvidation)  


8 afdelinger investerer i obligationer

PFA Korte Obligationer - Afd. 2
PFA Danske Statsobligationer - Afd. 3
PFA Indeksobligationer - Afd. 4 
PFA Udenlandske Obligationer - Afd. 5
PFA Investment Grade Obligationer - Afd. 7
PFA Danske Realkreditobligationer - Afd. 10
PFA High Yield Obligationer - Afd. 15 
PFA Emerging Markets Erhvervsobligationer (Bankinvest) - Afd. 28 

God erfaring med allokeringsløsninger

PFA har plejet pensionskundernes opsparing siden 1917 og tilbyder via PFA Plus balancerede allokeringsløsninger tilpasset kundens risikoprofil med nogle af markedets bedste risikojusterede afkast efter omkostninger.

Denne kompetence tilbyder vi også professionelle kunder via skræddersyede balancerede allokeringsløsninger, der er tilpasset kundes ønsker og krav til investeringsprofil, risikobudget og likviditetsbehov.

Fokus på afkastet efter omkostninger

Allokeringsløsningerne er bygget op om de samme komponenter, som PFA Pension benytter i PFA Asset Management og de balancerede afdelinger under Investeringsforeningen PFA Invest. Derved udnytter vi skalafordelene sammen og kunden får adgang til vores allokeringskompetence og effektive risikospredning i en administrativ løsning tilpasset den enkelte kunde.

Vi kan tilmed tilbyde allokeringsløsninger samlet i én fondskode via balancerede afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest. Så bliver det ikke mere enkelt og overskueligt.

Investeringsforeningen PFA Invest