Ordreudførelse

PFA Asset Management har fastlagt en politik for håndtering af ordrer med henblik på at sikre det bedst mulige resultat for kunden. Politikken er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om værdipapirhandleres udførelse af ordrer.

PFA Asset Management forpligter sig til at tage alle rimelige forholdsregler for at sikre det bedst mulige resultat for kunden. PFA Asset Management følger denne politik, medmindre kunden giver specifik instruks om, hvordan ordren skal håndteres. Sådanne instrukser kan medføre, at PFA Asset Management ikke er i stand til at følge denne politik for at opnå det bedst mulige resultat.

Læs om PFA Asset Management politik for ordreudførelse og ”best execution”

Som bilag hertil er gengivet en oversigt over godkendte handelsmodparter, som PFA Asset Management anvender.

Læs om PFA Asset Managements vurdering af kvaliteten for top fem handelssteder

Kundeoplysninger

Tavshedspligt

Personer, der er ansat i eller deltager i ledelsen af PFA Asset Management A/S, må ikke uberettiget videregive eller udlevere oplysninger, som de i forbindelse med deres arbejde har fået kendskab til.

Oplysninger videregives kun i det omfang, PFA Asset Management A/S er berettiget og forpligtet til det i henhold til lovgivningen, eller når vi får samtykke til det.

Du kan læse mere om behandling af oplysninger og persondatareglerne her: Behandling af personoplysninger (pfaassetmanagement.dk)

 

 

Politikker

Du kan finde link til relevante politikker i PFA Asset Management nedenfor: 

Læs om PFA Asset Managements politik for håndtering af interessekonflikter

Læs om PFA Asset Managements politik for mangfoldighed

Læs om PFA Asset Managements lønpolitik 

 

 

Klagemulighed

I henhold til Bekendtgørelse om den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager § 2 stk. 2, forstås en klage som en henvendelse til den klageansvarlige i virksomheden, eller en henvendelse til virksomheden, der bliver behandlet af den klageansvarlige, fra en kunde, der udtrykker utilfredshed med den leverede tjenesteydelse eller et produkt.

Risikoansvarlig Torben Hansen er klageansvarlig i PFA Asset Management A/S.

Ledelsen i PFA Asset Management informeres om eventuelle klager.

Klager kan sendes via almindelig post eller som mail.

Klager vedrørende PFA Asset Management behandles i henhold til Politik for klagehåndtering i PFA Holding-Koncernen og Forretningsgang for håndtering af klager i PFA Asset Management. I henhold til sidstnævnte skal modtagne klager anerkendes inden for tre arbejdsdage og håndteres inden for rimelig tid. 

Adresse

PFA Asset Management A/S
Sundkrogsgade 4,
2100 København Ø

Attention: Torben Hansen, Klageansvarlig

Send en mail til klageansvarlige Torben Hansen